Desatero o náhradním plnění

1. Co je náhradní plnění ?

Náhradní plnění je jedním z řešení povinnosti firem, jež zaměstnávají 25 a více zaměstnanců a tím dle Zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb., nahrazují svou povinnost zaměstnat alespoň 4% osob OZP (osoba se zdravotním postižením). Samotné náhradní plnění je pak forma fakturace/nákupu, ve kterém je dodávka zboží, služeb nebo plnění zadané zakázky realizováno a následně fakturováno subjektem, který naopak zaměstnává nad 50% osob OZP. Tato společnost - poskytovatel náhradního plnění, je pak v objemu fakturace regulován také z výše uvedeného zákona.

2. Existují výjimky, kdy firmy zákon 435/2004 Sb., čili náhradní plnění, řešit nemusejí ?

Ne, co se týče zaměstnavatelů, žádné výjimky příkladně pro vybrané obory a podobně nejsou.

3. Jak náhradní plnění pomáhá invalidům, není lepší zaplatit takzvanou invalidní daň ?

Náhradní plnění směřuje přímo do podpory činnosti subjektů, kteří pracovní místa pro OZP vytváří a dlouhodobě je tak na trhu práce uplatňují, jedná se tedy o podporu přímou. Platba invalidní daně je jistě jednoduchým řešením, avšak zda finance přes státní rozpočet k zdravotně postiženým skutečně doputují, necháme na úvaze každého z Vás.

4. Co je pro firmu levnější, náhradní plnění nebo invalidní daň ?

Zdánlivě levnějším řešením se může zdát úhrada invalidní daně, protože potřeba nákupu (dáno vzorcem ze zákona) v režimu náhradního plnění je 2,8 x vyšší než invalidní daň, jenže úhradou daně poplatním nezíská žádnou protihodnotu, avšak jako náhradní plnění může nakoupit opravdu širokou škálu zboží, služeb či získat řešení zadané zakázky.

5. Máme nabídku na řešení náhradního plnění takzvanou přefakturací, máme ji využít ?

Prostá přefakturace je téma, které budí rozporuplné reakce, z etického pohledu by měla zakázka následně fakturovaná jako náhradní plnění, vytvořit jasně práci pro osoby OZP - s touto vizí zákonodárci tento zákon stavěli. Čili doporučujeme z hlediska nejen etiky, ale také obhajoby řešení požadavků zákona 435/2004 Sb. spolupracovat pouze s poskytovateli náhradního plnění, kteří toto zapojení OZP jasně prokáží. Příkladně naše společnost Vám v rámci smlouvy, uznatelnost poskytnutého náhradního plnění smluvně garantuje !!! 

6. Kdy náhradní plnění řešit ?

Náhradní plnění doporučujeme řešit průběžně, během celého roku. Rezervujte si náhradní plnění pro Vaši společnost garanční smlouvou a získáte tak rozhodně nižší cenu za jeho poskytnutí a zejména jistotu, že Váš poskytovatel náhradního plnění bude pro Vaši společnost v rámci svých kapacit náhradní plnění mít. Překotné nákupy čehokoli v posledních dnech roku mohou a v poslední době také jsou, kontrolními orgány považovány za účelové, pročež jsou kráceny, přápadně zcela neuznány. Následuje dodanění a doplatek nepopulární invalidní daně.

7. Kolik tedy náhradního plnění potřebujeme ?

Ideální pro snadný a rychlý výpočet, je použít on-line formulář náhradního plnění, zde si potřebné množství náhradního plnění snadno zjistíte, případně Vám s touto otázkou rádi pomůžeme na telefonním čísle +420 606 77 66 56 nebo info@ledprojekty.cz.

8. Jak je možné, že některé chráněné dílny nabízejí v rámci náhradního plnění elektřinu, plyn nebo pohonné hmoty ?

Jednoduše, konkrétní chráněné dílny, které splnily veškeré zákonné požadavky a staly se tak licencovanými obchodníky s elektřinou, plynem a také pohonnými hmotami, mohou tyto služby poslytnout.

9. Máme méně než 25 zaměstnanců, je pro nás toto téma něčím zajímavé ?

Ano rozhodně, jsme schopni pro Vás nabídnout náhradní plnění jako benefit pro Vaše klienty, v rámci společného kvizičního modelu nebo také využití našich možností v rámci společné účasti ve veřejných zakázkách. Pro konkrétní informace nás kontaktujte, jsme schopni připravit konkrétní nabídku spolupráce s ohledem na předmět podnikání Vaší společnosti.

10. Problém náhradního plnění každoročně řešíme s úspěchem, přesto nás zajímá, zda postupujeme efektivně a v souladu se zákonem ?

Pro klienty, kteří sice mají nastaven systém, jak požadavky zákona 435/2004 Sb. úspěšně splnit, avšak zajímá je nezávislý pohled na věc, nabízíme možnost bezplatného auditu. Tento audit tedy provede srovnání s aktuálními tržními možnost a také soulad/nesoulad s platnou legislativou, efektivitu řešení - možnost potenciálu úspory, s ohledem na samotnou uznatelnost řešení, finanční úsporu a také naplnění etické roviny - poslání uplatnit co největší počet osob OZP.