top of page

Dokumenty ke stažení

V této sekci naleznete nejčastěji požadované dokumenty ke stažení, berte prosím na vědomí, že jejich další užití podléhá autorským právům tvůrce a proto jejich další užití podléhá písemnému souhlasu LEDprojekty CZ&SK s.r.o..

Smlouva 
o Dílo

Zde je Vám k dispozici vzorový text Smlouvy o Dílo, kterou užíváme pro dodávky modernizace osvětlení. Text konkrétní smlouvy je pak upraven dle přesných specifik daného obchodního případu, uvedený text je tak orientační a pro každý obchodní případ je SoD modifikována.

Záruční podmínky

Zde jsou k dispozici aktuálně platné Záruční podmínky společnosti LEDprojekty CZ&SK s.r.o., kterými se řídí reklamační proces při dodávkách a realizaci projektů modernizace osvětlení.

Logo LEDprojekty

Zde je k dispozici logotyp společnosti ve formátu PDF.

Reference

Firemní kodex

Zde je k dispozici seznam referencí společnosti.

Zde je k dispozici firemní kodex společnosti LEDprojekty CZ&SK s.r.o..

bottom of page