Financování, úspory, návratnost

Financování zajištěno !

LEDprojekty.cz, je domníváme se jediným specialistou, který na svá navržená řešení, může vyvěsit status "FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO". Nabízíme několik variant financování, které s jistotou umožní tuto, mnohdy opomíjenou, investici pořídit = okamžitá geneze úspory převyšující měsíční splátku, zlepšení pracovních podmínek, zhodnocení nemovitosti a mnoho dalších argumentů.

Způsoby financování s LEDprojekty.cz

  1. Financování z vlastních zdrojů klienta.
  2. Financování z finančních zdrojů LEDprojekty.cz do 100% výše investice, včetně elektromontážních prací, můžete tedy investici pořídit zcela bez dopadu na vlastní CashFlow.
  3. Financování formou finančního leasingu naší partnerské leasingové společnosti. 
  4. Financování formou operativního leasingu naší partnerské leasingové společnosti.
  5. Pořízení formou pronájmu s periodickou technologickou obnovou.

Úspory a návratnost, aneb za propočtem si stojíme


NEVĚŘÍTE PROPOČTŮM - ŽÁDEJTE DŮKAZ

Svá níže uvedená tvrzení, respektive propočty v projektových nabídkách, jsme připraveni na přání zákazníků podložit exaktním důkazem - měřením přímo na místě samém v režimu pilotního řešení.

Po stanovenou dobu na modernizované části souběžně s měřením na stávajícím řešení provedeme měření, které jasně prokáže námi deklarovanou úsporu a případně také přínos použití řízení moderní světelné soustavy (světelnými či pohybovými senzory).

KOLIK USPOŘÍME MODERNIZACÍ OSVĚTLENÍ A KDY SE INVESTICE DO LED VRÁTÍ ?

Projekt realizovaný týmem LEDprojekty.cz jasně deklaruje úsporu, nikoli spekulativní, nýbrž jasně měřitelnou a obhajitelnou, včetně provedení pilotního řešení s měřením spotřeby elektrické energie.

Pro výpočet návratnosti investice (osciluje podle typu projektu od 1-4 let) tedy pracujeme nejen se samotnou spotřebou světel, ale také s náklady na servis a obnovu, které v podstatě minimálně po dobu záruk (2-10 let dle zvolené technologie a výrobce) zcela odpadají.

Průměrná - dvoutřetinová úspora na spotřebě energie a úplná eliminace nákladů na servis umožňují návratnost investice v horizontu 1-4 let, významným prvkem majícím dopad na návratnost investice je využití řízení, které zohledňuje pracovní režim v modernizovaných prostorách a také přírůstek světla z oken či světlíků.

Pro seriozní - přesný propočet návratnosti a úspory, musí následovat osobní setkání a ohledání současného stavu na místě samém + poskytnutí nezbytných vstupních informací, s co nejvyšší přesností.