Financování, úspory, návratnost

Financování zajištěno !

LEDprojekty.cz, je domníváme se jediným specialistou, který na svá navržená řešení, může vyvěsit status "FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO". Nabízíme několik variant financování, které s jistotou umožní tuto, mnohdy opomíjenou, investici pořídit = okamžitá geneze úspory převyšující měsíční splátku, zlepšení pracovních podmínek, zhodnocení nemovitosti a mnoho dalších argumentů.

Způsoby financování s LEDprojekty.cz

  1. Financování z vlastních zdrojů klienta.
  2. Financování z finančních zdrojů LEDprojekty.cz do 100% výše investice, včetně elektromontážních prací, můžete tedy investici pořídit zcela bez dopadu na vlastní CashFlow.
  3. Financování prostřednictvím partnerů z řad renomovaných bankovních domů, do 100% výše investice.
  4. Financování z dostupných dotačních projektů, dle aktuálně otevřených dotačních výzev, kdy LEDprojekty.cz poskytují plnou součinnost při získávání dotace.
  5. Financování kombinací výše uvedených řešení.

Úspory a návratnost, aneb za propočtem si stojíme


NEVĚŘÍTE PROPOČTŮM - ŽÁDEJTE DŮKAZ

Svá níže uvedená tvrzení, respektive propočty v projektových nabídkách, jsme připraveni na přání zákazníků podložit exaktním důkazem - měřením přímo na místě samém v režimu pilotního řešení.

Po stanovenou dobu na modernizované části souběžně s měřením na stávajícím řešení provedeme měření, které jasně prokáže námi deklarovanou úsporu a případně také přínos použití řízení moderní světelné soustavy (světelnými či pohybovými senzory).

KOLIK USPOŘÍME MODERNIZACÍ OSVĚTLENÍ A KDY SE INVESTICE DO LED VRÁTÍ ?

Projekt realizovaný týmem LEDprojekty.cz jasně deklaruje úsporu, nikoli spekulativní, nýbrž jasně měřitelnou a obhajitelnou, včetně provedení pilotního řešení s měřením spotřeby elektrické energie.

Pro výpočet návratnosti investice (osciluje podle typu projektu od 1-4 let) tedy pracujeme nejen se samotnou spotřebou světel, ale také s náklady na servis a obnovu, které v podstatě minimálně po dobu záruk (2-10 let dle zvolené technologie a výrobce) zcela odpadají.

Průměrná - dvoutřetinová úspora na spotřebě energie a úplná eliminace nákladů na servis umožňují návratnost investice v horizontu 1-4 let, významným prvkem majícím dopad na návratnost investice je využití řízení, které zohledňuje pracovní režim v modernizovaných prostorách a také přírůstek světla z oken či světlíků.

Pro seriozní - přesný propočet návratnosti a úspory, musí následovat osobní setkání a ohledání současného stavu na místě samém + poskytnutí nezbytných vstupních informací, s co nejvyšší přesností.