Podporujeme

High5Solutions s.r.o., se snaží být společensky odpovědnou společností, která pomáhá těm, jimž konzumní současná společnost, není schopna poskytnout potřebné zázemí a jistoty.

Z těchto důvodů dlouhodobě podporujeme:

Organizace Naše srdce - Amaro Illo - spolek posklytující sociálně právní služby, terénní činnost, pořádání táborů a organizaci volnočasových aktivit, prevenci sociálně patologických jevů a řadu dalších potřebných služeb.