Služby od A po Z

Počátečním zpracováním projektu celá spolupráce jen začíná, po této fázi a předpokladu, že se klient pro některé z nabízených řešení rozhodne, přichází další následné kroky:

 • schválení některého z navržených řešení v rámci projektu
 • zajištění financování, včetně možnosti zajištění dotace
 • demontáž současné technologie, příprava pro montáž nové
 • ekologická likvidace současné technologie
 • dodávka a instalace nového LED zařízení naší sesterskou společností
 • testování a kalibrace zařízení / seřízení dálkového řízení
 • záruční kontrolní servis
 • pozáruční kontrolní servis
Ke komplexnímu klientskému servisu všechny tyto úkony patří a nelze se soustředit pouze na prodejní stránku, protože serioznost a stabilita partnera se projeví právě při řešení provozních problémů, které může přinést sebelepší produkt. LEDprojekty.cz z těchto důvodů spolupracují přímo pouze s výrobci, jejichž servisní a technické možnosti znamenají pro naše klienty bezproblémové užívání technicky vyspělého zařízení LED.


Průběh společného projektu tedy postupuje v těchto krocích

 1. Vstupní analýza a stanovení požadovaného rozsahu výměny svítidel
 2. Návrh vhodného řešení, výběr vhodné technologie, výrobce svítidel
 3. Cenová kalkulace a návrhy způsobu financování celého projektu, včetně EPC a vzdálené správy
 4. Výpočet osvětlení a vizualizace projektu, případně pilotní osazení s konkrétním měřením 
 5. Smlouva s harmonogramem provádění prací
 6. Instalace, montáž, demontáž stávajícího systému osvětlení
 7. Verifikace hodnot, předání díla
 8. Garance a v závislosti na požadavcích klienta pravidelné vyhodnocování
 9. Záruční a pozáruční servis
Jsme připravení doplňkově, následně po předání díla nebo souběžně s ním, poskytnout také služby:
 • Nastavení a optimalizace řízení osvětlení
 • Dálková správa osvětlení kombinovaná s nákupem elektrické energie
 • Vzdálený monitoring spotřeby elektrické energie v závislosti na odsvícených hodinách
 • Monitoring mezních hodnot svítidel (teploty) s automatickou regulací jako prevence poškození