Jsme specialisté na samofinancovatelné modernizace osvětlení.

Výrobní prostory - skladovací haly - Kanceláře - MO a VO prodejny - Sportoviště - Veřejné osvětlení - Školy

Navrhneme modernizaci osvětlení a to včetně financování tak, aby nové řešení, vydělalo na své pořízení úsporou elektrické energie a eliminací servisních výdajů = aby na sebe vydělalo.

Měsíční splátka potřebné investice je pak nižší, než úspora samotná.

Jaký je postup, co očekávat ?

  1. Prvotní návštěva klienta, definice potřeb, identifikace současného stavu s ohledem na specifické potřeby a přání.
  2. Zaměření prostor, určených pro pilotní nabídku, zjištění režimu fungování a aktuálního stavu elektrorozvodů (důležité pro stanovení přesné ceny instalace).
  3. Doplnění potřebných dat pro srovnávací světelný projekt - cena elektrické energie, výdaje na údržbu současného světelného parku, detailní požadavky na řízení světel, zónové diference v požadavcích na světelnost a podobně....
  4. Mikrotendr vhodných dodavatelských řešení, tvorba světelných projektů, detailní srovnání jednotlivých navrhovaných řešení, srovnání vůči současnému stavu. Propočet návratnosti a nabídka řešení vlastního či bankovního financování. Zjištění aktuálních možností čerpání dotačních pobídek na zamýšlený projekt modernizace.
  5. Prezentace výstupů u klienta, související poradenství, výběr nejvhodnější nabídky, případně více nabídek.
  6. Možnost zapůjčení zamýšlených světel pro test nebo návštěva referenčních instalací LEDprojekty.cz v reálných podmínkách, možno také realizovat i s měřením spotřeby elektrické energie.
  7. Případný podpis smlouvy, instalace, kontrolní měření a kalibrace nového světelného řešení. Pravidelná kontrola instalovaného řešení, návrhy na neustálé zlepšování a rozvoj.


Jaké úspory a návratnost lze očekávat právě ve Vašich konkrétních podmínkách, zjistíte zadáním základních dat, po stisknutí tlačítka RYCHLÝ PROJEKT.

Řešení s LEDprojekty

Vytváříme LEDprojekty na míru Vašim potřebám