Financování projektů zajištěno

Nepotřebujete VLASTNÍ ZDROJE, jsme připraveni na řešení, kdy vlastní finanční zdroje klienta mohou sloužit jinde, kde příkladně znamenají posílení výrobních kapacit, lidských zdrojů a podobně. Pokud si to však klient přeje, lze využít vlastních zdrojů a jako benefit získat na celé námi realizované dílo fakturaci deklarovanou jako náhradní plnění.

Součástí každého našeho projektu je nabídka financování díla, v délce 24, 36 a 48 měsíců, naší snahou je, aby si investice na sebe vydělala, tedy aby splátka byla nižší, než měsíční úspora.

Nechejte investici vydělat na sebe, s LEDprojekty můžete ihned modernizovat Vaše osvětlení, bez okamžité investice, detaily vám rádi objasníme na lince 602 11 00 18.

Další způsoby financování s LEDprojekty

EPC PROJEKTY

viz. anglický výraz Energy Performance Contracting, je symbolem moderního řešení energetického managementu, pro klienta představuje nulovou vstupní investici, jelikož veškeré náklady na projekt se postupně hradí splátkami, dle dosažených úspor na elektrickou energii a provozní náklady. Doba návratnosti je většinou 2-4 roky dle náročnosti konkrétního projektu, u řešení vícesměnných provozů se návratnost ještě výrazně zrychluje, mnohdy i pod 2 roky.

PROJEKTY VZDÁLENÉ SPRÁVY

Klient - uživatel osvětlovací techniky, uzavírá smlouvu o nájmu, jejíž součástí jepronájem a údržba světelné techniky a úhrada elektrické energie.

Kompletní nájemné, (souhrn plateb za nájem osvětlovací techniky a nákladů na elektrickou energii) je nižší, než současné náklady na údržbu aktuálního světelného parku a aktuální spotřeba elektřiny. Rozsah a délka smlouvy na poskytování služeb vzdálené správy jsou vždy předmětem individuální dohody, kdy po skončení nájmu je předmět nájmu předán za dohodnutou odkupní cenu - většinou 1Kč. 


DOTAČNÍ PROJEKTY

Samozřejmostí je v rámci servisu pro naše klienty, spolupráce na získání dotací na pořízení a modernizaci osvětlení. Z toho pak plynou environmentální efekty ve formě snížení CO2 a absolutní úspory tepelné či elektrické energie.

Aktuálně existuje na tyto účely dotační výzva OPPIK, která nabízí v rámci programu úspory energie podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. 


Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy. Program Úspory energie do roku 2020 rozdělí téměř 20,5 mld. Kč.